Historiska eftermiddagar för seniorer våren 2019

Föreläsningarna hålls i WeeGee-huset, Flitarvägen 5 i Hagalund. Föreläsningarna är i huvudsak finskspråkiga.

Några plock

6.2 Annorlunda historier om Esbo – F18. Musiguide Susanna Paasonen

13.2. Historiska händelser på Snettans gård. Jordbrukare Mårten Malmström. Tvåspråkig diskussion
6.3. Med Västmetron i historien – Glimtar ur stationssområdenas förflutna. Museilektor Jenni Siltainsuu.

13.3 Från Bemböle kvarn till Lindholms såg. Intendentti Virpi Talja

27.3. Smuggling under förbudslagstiden i Esbo. Specialsakkunige Pirkko Sillanpää.

10.4. Flygresor i 1920-talets Esbo? Flyg,useets utställningschef Valeri Saltikoff

23.5. Vårutflykt till Skärgårdsmuseet Pentala kl. 9.30-15.00. Anmälningar tas emot från 20.2 i Stadsmuseets info, tfn (09) 816 57052. Avgiften 40 euro inkluderar lunch och betalas senast 9.5 i WeeGees info. Start från Sökö båthamn Klobben, Sököviksvägen 15.

Klicka här för alla föreläsningar