Att gå i skola i Esbo skärgård

En paneldiskussion med temat ”Att gå i skola i Esbo skärgård” ordnas tisdagen den 18 juni kl. 14 i Villa Rosengård i Pentala skärgårdsmuseum.  Forna elever i Mataskärs folkskola och Sökö småskola deltar och panelen leds av Kurt Wikström. Övriga i panelen är Bengt Winqvist, Leif-Erik Pettersson, Bengt Enoksson och Börje Ahlström.

Båttidtabellerna till Skärgårdsmuseet ses här!