Esbo hembygdsförening rf

Föreningen grundades år 1916 och är den äldsta hembygdsföreningen i Esbo. Dess uppgift är att värna om bygdens historia och gamla miljöer och i en alltmer urbaniserad omgivning. Inför föreningens 100-årsjubileum år 2016 utgavs en jubileumsbok Esbo – hembygd i förvandling, skriven av fil. dr Aapo Roselius.
Föreningen har 360 medlemmar.

Föreningens logon är ritad av Stina Berger-Eirola.

 

Vill du bli medlem i Esbo hembygdsförening?

Klicka här för anmälan om medlemskap

Lagstad hembygdsgård

Föreningen har i samarbete med Esbo stad renoverat den äldsta kommunala skolbyggnaden i Esbo. Här fungerar nu Lagstad hembygdsgård vid Esbo å i en naturskön miljö intill Esbo domkyrka. Utrymmen kan hyras för möten, seminarier, familjefester m.m.  I andra våningen finns Lagstads skolmuseum. Här finns utställningen I folkskolan som berättar om Esbo folkskolors historia.

Föreningen verkar främst genom att

  • sköta öppethållningen och guidningen i Skolmuseet Lagstad
  • insamla gamla fotografier om miljöer, arbetsmetoder, redskap m.m.
  • ge ut böcker med anknytning till Esbo
  • ordna seminarier
  • arrangera hembygdsresor och utflykter både inom och utom landet

Föreningen deltar i arrangemangen av flera stora evenemang såsom Skärgårdsdagarna på Pentala och Afton vid Esboån.

Allmänt

Benita Åkerlunds fond
Medlemmar
Skolmuseet
Hembygdsbiblioteket
Kulturspridning
Insamling av gamla foton
Stadsstigar

 

Benita Åkerlunds fond

Benita Åkerlunds adress kan lämpligen användas vid familjehögtider och intäkterna används till att stöda föreningens verksamhet.

Adressen, som kostar 15 euro kan rekvireras av Esbo hembygdsförening i Lagstad hembygdsgård tisdagar kl. 14-18 eller direkt av Benita Åkerlund, tfn 040-5575 213.

Medlemmar

Föreningen har cirka 360 medlemmar. Nya medlemmar är hjärtligt välkomna. Tag gärna kontakt per e-post info@lagstad.fi
Medlemsavgiften är 17 euro. Medlemscirkulär utskickas 4-5 ggr per år.
Medlemmarna erhåller även tidningen Hembygden, som utges av Finlands svenska hembygdsförbund och Nyländsk hembygd, som utges av Nylands svenska hembygds- och museiförbund.

 

Skolmuseet

I Lagstad hembygdsgård finns inrymt ett skolmuseum, där utställningen I folkskolan visar skolväsendets utveckling i Esbo från 1873, då den första kommunala folkskolan öppnades i Lagstad fram till 1950-talet.

Öppet tisdagar kl. 14-18. För öppethållningen ansvarar Esbo hembygdsförening r.f. tfn 040 843 4903. Fritt inträde!

Öppet för grupper enligt överenskommelse tis.–fre. kl. 9–15. Bokningar senast två veckor I förväg på Glims gårdsmuseums nummer, tfn 09 816 27337 eller kaupunginmuseo@espoo.fi.

Hembygdsbibliotek

Föreningen upprätthåller i Lagstad hembygdsgård ett litet hembygdsbibliotek, som i detta nu omfattar drygt 450 titlar, av vilka de flesta berör Esbo. Biblioteket är öppet tisdagar kl. 14-18.


Kulturspridning

Eftersom Helsingforsregionen och speciellt Esbo har en stark inflyttning är behovet av kännedom om Esbos tidigare utveckling och historia stor. Föreningen försöker fylla detta behov via besök i skolor, organisationer m.m. 
 

Insamling av gamla foton

Föreningen samlar in gamla fotografier, som visar gamla miljöer, människor i arbete, arbetsredskap, festtillfällen m.m. Fotografierna reprofotograferas och arkiveras i Esbo stadsmuseums arkiv, varefter originalen återlämnas.

Under året 2016 insamlades 9 foton, som beskriver Wickströms bussar och familj. EHF:s fotodiarium omfattar nu 2331 foton i 133 fotoserier.

Insamlandet av gamla fotografier är mycket viktigt eftersom de berättar om Esbos historia. Om du har sådana fotografier, vänligen kontakta fotogruppens medlemmar. Se Administration/ Fotogruppen.

Stadsstigar

Inom Esbos fem bosättningscentra Alberga, Esbo centrum, Esboviken, Hagalund och Mattby-Olars finns Stadsstigar, d.v.s. 2 - 6 km långa stigar längs vilka man kan bekanta sig med nuvarande och svunna sevärdheter. Esbo hembygdsförening har aktivt deltagit i planeringar av stadsstigarna inom Esbo centrum och Esboviken. De nyaste stadsstigarna finns i Aurora (Träskända) och Köklax. Du kan studera stigarna, kartor och beskrivningar under denna länk. 

http://www.ekyl.fi/palvelut/espoon-kotikaupunkipolut/

På Esbo stads sidor hittas även stigarna samt de svenskspråkiga versionerna som hittills har gjorts.

http://www.esbo.fi/sv-FI/Boende_och_miljo/Stadsdelar/Hemstadsstigar