En kulturdag kring ån

En kulturdag kring ån arrangeras tisdagen den 15 maj 2018 i Esbo centrum. Esbo stad och Esbobygdens ungdomsförbund ordnar kl. 9-12 i Kannusalen program för barnen i dagisåldern. Esbo hembygdsförening bjuder kl. 13-20 program för en bredare publik i Lagstad hembygdsgård med omgivning. Inträdet är fritt men för vissa aktiviter uppbärs en smärre avgift.

Programpunkterna presenteras i spalten till vänster.

Under rubriken Teatervandringar t.v. kan man elektroniskt anmäla sig till teatervandringarna kl. 16 och 18.

En scen 2008 beskrev Lagstad som sjukhus under kriget 1944.

* Teatervandringar längs ån kl. 16 och kl. 18.
Minnen, anekdoter och berättelser som hänför sig till Esbo å vaknar till liv längs stränderna. Nena Stenius står för text, dramatisering och regi och guidar publiken som ”Bemböle-käring”. Liknande teatervandringar gjordes 2008 i samband med Esbos 550-årsjubileum, även då med Nena vid rodret.

Vivi-Ann Sjögren filosoferar vid Lagstads bastu under teatervandringen 2008.
Foto: Bengt Roth

Kontaktperson: Håkan Blomberg, tfn 046 8509200, e-post: hakan.blomberg@helcom.fi

Publiken rekommenderas använda kollektivtrafiken under evenemanget och allmänna parkeringsplatser i Esbo centrum. På Lagstad hembygdsgårds P-plats finns en invaplats, för övrigt är P-platsen stängd.

Även programmet kl. 09-12 kan ses här!

Storytelling med NSU här!